Diadem

Jag har ett gammalt diadem som jag älskar och som är så sönder använt att jag var tvungen att fixa det.

image
Diadem

Jag började med att göra luftmassor lika långt som diademet var.

image
Lustmaskor

Sedan gjorde jag som stolpar men i stället för att linda tråden ett varv runt virknålen så lindade jag den 6 varv för att få en bra bredd.

image
Gör långa stolpar

Sedan är det bara att fortsätta göra långa stolpar i varje luftmaska.

image
Långa stolpar

När man har gjort en stolpe i varje maska så har man virkat klart och det är dags att sy.

image
Klar med långa stolpar

Nu är det dags att lägga på virkningen och sy ihop på undersidan.

image
Sy på virkning

Och nu är den klar

image
Klar

Så här ser den ut på

image
Klar