Booties

Om man vill ha ett enkelt mönster som går snabbt så är dessa babybooties nått att satsa på.

Undre delen

1.  Gör 17 lm och sedan 4 st i 3:dje maskan från nålen. Gör 13 st och sedan 5 st i sista maskan. Vänd inte utan fortsätt till andra sidan och gör även där 13 st. Gör sm i första maskan på varvet.
(36 st totalt)

2. 3 lm, 1 st i samma maska. 2 st i nästa 4 maskor. Gör 13 st och sedan 2 st i följande 5 maskor. Fortsätt med 13 st. Gör sm i första maskan på varvet.
(46 st totalt)

3. 1 lm, 1 fm i varje maska varvet runt. Gör sm i första maskan på varvet.
(46 st totalt)

4. 3 lm. 1 st i bakre maskbågen varvet runt. Gör sm i första maskan på varvet.
(46 st totalt)

5. 3 lm, sedan 22 st. Minska sedan genom att virka 2 st tillsammans 5 gånger. Gör 13 st,  sm i första maskan på varvet och fäst sedan tråden.
(41 st totalt)

Början på sko
Början på sko

Tår

6. Dags att virka över tårna. Den 3:dje ”2 st tillsammans” är mitten av tårna. Räkna där 8 maskor åt höger och fäst tråden. Du kommer virka över 16 maskor som utgör tån. Gör 2 lm och st i nästa maska. virka 2 st tillsammans 8 gånger. Vänd
(9 st totalt)

7. Virka 8 st tillsammans. Vänd.
(1 st totalt)

Virka över tår
Virka över tår

Skaft

8. 3 lm, gör 1 st i varje varv och i varje maska varvet runt. Gör sm i första maskan på varvet
(28 st totalt)

9-12: 3 lm, gör 1 st i varje maska varvet runt. Gör sm i första maskan på varvet.
(28 st totalt)

Virka skaft
Virka skaft

Spänne

1.  Gör 20 lm och sedan 4 st i 3:dje maskan från nålen. Gör 17 st och sedan 5 st i sista maskan. Vänd inte utan fortsätt till andra sidan och gör även där 17 st. Gör sm i första maskan på varvet.
(39 st totalt)

2. 3 lm, 1 st i samma maska. 2 st i nästa 4 maskor. Gör 17 st och sedan 2 st i följande 5 maskor. Fortsätt med 17 st. Gör sm i första maskan på varvet.
(49 st totalt)

Virka spänne
Virka spänne

Skor

Sy sedan på spännet med 2 pärlor på var sko.

Klar
Klar