Lampskärm

Jag har sett en taklampa av gem på facebook. Cool ide och otroligt enkelt. Detta är min gemlampa.

Det enda som behövs är ca 1 kilo gem och en lampskärmstomme.

Lampskärmstomme

Sedan är det bara att börja bygga. Fäst genen i varandra och sesta längden.

Fäst gem
Fäst gem

Sedan fortsätter man tills man har en sida

En sida
En sida

Nu kan man räkna gem längorna. Så man kan göra lika många på varje sida.

Gem klart
Gem klart

Dags att snygga till det

Snygga till
Snygga till

Sedan gör man samma sak nedtill

Gem nedtill
Gem nedtill

Nu är det bara att lägga över det förta lagret så det blir en skärm.

Lägg över förta lagret
Lägg över förta lagret

Och nu är det bara att sätta den på platts. Svårare av så är det inte

Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar
Klar